W obszarze pozyskiwania dotacji unijnych-biznesplany świadczymy następujące usługi:

 • Konsultacja projektów w aspekcie pozyskania dotacji
 • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie
 • Rozliczanie otrzymanych dotacji
 • Sprawozdawczość w okresie trwałości projektu
 • Pozyskiwanie dotacji z:
  • Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
  • Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Lokalnych Grup Działania
  • Powiatowych Urzędów Pracy
  • Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości SA
  • Banku Gospodarstwa Krajowego SA – kredyt technologiczny
  • Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych