Pełnimy rolę specjalistów od kompleksowych rozwiązań optymalizujących procesy biznesowe.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie jako konsultanci oraz wszechstronną wiedzę, w zakresie zarządzania strategicznego oraz poprawy efektywności firm w sektorach finansów, zarządzania, handlu, produkcji, aspektów prawnych.

Zdobyte wykształcenie wyższe w zakresie finansów oraz metod ilościowych w ekonomii zdobywaliśmy na Wrocławskich uczelniach takich jak Uniwersytet Ekonomiczny oraz Politechnika Wrocławska

Wierzymy , że sukces mierzony jest uzyskanymi efektami, nie zaś – objętością sporządzonych raportów. Nasze  podejście opiera się na dostarczaniu klientom użytecznej wiedzy i wsparcia przy jej wdrożeniu, które wywiera  relatywnie  szybki i mierzalny  wpływ na działalność i wyniki firmy.

Naszymi  klientami są głównie firmy działające w najważniejszych branżach przemysłu, a także w budownictwie i usługach, firmy transportowe i logistyczne, sieci handlowe i hotelarskie oraz wiodące firmy działające na rynku hurtowym produktów chemicznych i paliw.

 

Pani Magda

dr. Magdalena Bywalec

Doktor Ekonomii specjalność Finanse

Doktorat z zakresu sekurytyzacji aktywów bankowych

Pani Beata

mgr. Beata Oleszkiewicz

Magister – Finanse i Bankowość , Zarządzanie i Marketing , Zarządzanie europejskie

Specjalizacja Rachunkowość i podatki

Certyfikat Ministerstwa Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 55531/2012