Każda firma ma własną odmienną charakterystykę oraz skalę i profil działania, dlatego nie jest możliwe ustalenie jednej wiążącej ceny. W celu skonstruowania indywidualnej oferty cenowej prosimy wybrać bezpośredni kontakt. Niezwłocznie odpowiemy zwrotnie przedstawiając wstępna ofertę cenową w oparciu o podane nam kryteria Państwa działalności.

Poniżej przedstawiamy orientacyjną propozycje cenową:

 • Księgi handlowe od 400 zł
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów od 100 zł
 • Ryczałt ewidencjonowany od 50zł
 • Kadry - Płace od 20 zł/osobę
 • Biznes plan – od 500 zł
 • Wniosek kredytowy – od 100 zł
 • Rejestracja - spółki z o.o. od 1600 zł
 • Rejestracja – spółki LTD cena na zapytanie

 

Usługi specjalne i dedykowane:

 • Doradztwo podatkowe od 150 zł/godzina
 • Sporządzenie opinii i interpretacji od 500 zł
 • Przegląd podatkowy oraz audyt podatkowy od 800 zł za dzień
 • Audyt kadrowo-płacowy od 700 zł za dzień
 • Stały nadzór nad działem księgowym od 1 000 zł
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie ze standardami klienta od 500 zł
 • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego w wariancie uproszczonym od 1 000 zł Sporządzenie sprawozdania cash-flow od 500 zł
 • Sporządzenie planu kont od 1 500 zł
 • Sporządzenie polityki rachunkowości od 2 000 zł
 • Sporządzenie polityki podatkowej od 2 000 zł